НИЙСЛЭЛИЙН “АВЬЯАСЛАГ ГЭР БҮЛ” ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ
2016-04-24 ЗАЛУУЧУУДЫН ГЭР БҮЛИЙН БАЙНГЫН ХОРОО
Admin Admin 525

НИЙСЛЭЛИЙН “АВЬЯАСЛАГ ГЭР БҮЛ” ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

НИЙСЛЭЛИЙН “АВЬЯАСЛАГ ГЭР БҮЛ” ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Нийслэлд сар бүр гэр бүлийн өдрийг тэмдэглэхтэй холбоотой гэр бүлийн гишүүдийн хөгжлийг дэмжиж авьяаслаг гэр бүлийг тодруулан шалгаруулж  гэр бүлийн үнэ цэнэ, үлгэр  дуурайлалыг  бусад иргэдэд, гэр бүлүүд сурталчилан таниулах, иргэдийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино.

Хамрах хүрээ: Нийслэлийн 9 дүүргийн авьяаслаг гэр бүлүүд

 Уралдааны зохион байгуулалт:

o   1-р үе шат   Дүүргийн авьяаслаг гэр бүл шалгаруулах уралдаанын 2016 оны 04 дүгээр сарын   22-ны дотор зохион байгуулж шалгарсан 1 гэр бүлийг дараагийн шатанд оролцуулахаар ирүүлнэ.

o   2-р үе шат     Нийслэлийн шилдэг авьяаслаг гэр бүлийг шалгаруулах уралдаан 2016 оны 04 дүгээр сарын 24-ны 11.00 цагаас Хүннү молл-д зохион байгуулагдана.

Хөтөлбөр:

·         Мэндчилгээ

·         Дууны номер

·         Хөгжмийн номер

·         Бүжгийн номер

·         Бидний онцлог үзүүлбэр гэсэн 5 төрлийн үзүүлбэр үзүүлнэ. Үзүүлбэр тус бүрийн оноог нэгтгэн нийслэлийн шилдэг авьяаслаг 3-н гэр бүлийг шалгаруулан шагнаж өргөмжилнө.

·         Үзэгчдийн дундаас авьяаслаг гэр бүл 1-ийг шалгаруулна.


Анхаарах зүйлс :

o   Урлагийн  төрлүүдийг ямар ч хэлбэрээр зохион байгуулж оролцож болно

o   Үзүүлбэр тус   бүр  5-8 минут байна  

o   Тайзны соёл

o   Хувцаслалт

o   СD бичлэг шаардлага хангасан байх ./Урьдчилан бэлдэж өгсөн байх /

o   Гэр бүлийн гишүүдийн оролцоог жигд хангасан байх

Шагнал:

1-р байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, ивээн тэтгэгч байгууллагуудын шагнал

2-р байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, ивээн тэтгэгч байгууллагуудын шагнал

3-р байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, ивээн тэтгэгч байгууллагуудын шагнал

o   

Зохион байгуулагч:

o       Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар,  Хүннү Мол

Ивээн тэтгэгч байгууллага: Монголын Залуучуудын Холбоо Гэр бүлийн байнгын хороо

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..